Онлайн курс "Бренд роботодавця"

З 5 вересня 2022.

Тривалıсть курсу 7 тижнıв

Курс побудований на кейсах та досвıдı  брендингу роботодавця в рıзних  сферах бıзнесу: IT, рıтейл, фарма,  банки, дистрибуцıя, FMCG  виробництво, HoReCa та ıнш.
Курс викладається українською. 10% вıд продажу курсу перераховується на  ЗСУ

Реєстрація

Про курс

Кому буде корисним цей курс?

Директору з персоналу — допоможе адаптувати  стратегıю бренду роботодавця до стратегıї бıзнесу та та реалıй ринку працı;

Рекрутинг директору — допоможе сформувати  привабливу цıннıсну пропозицıю для залучення кращих фахıвцıв ринку;

Employer Branding менеджеру — допоможе правильно  визначити прıоритети  брендингу та ефективно  розпорядитися наявними ресурсами;

Менеджеру з комунıкацıй — допоможе розробити  стратегıю комунıкацıй на  ринку працı та залучити  колег до програм  амбасадорıв бренду;

Досвıдченому HR-у чи маркетологу — допоможе структурувати  знання та освоїти нову  затребувану на ринку спецıальнıсть на стику маркетингу й HR.

Про курс в цифрах

12+3+1 — 12 онлайн занять + 3 воокшопи +  1 Q&A сесıя по завершенню курсу

25+ — годин практичного контенту

70+ — шаблонів та кейсів

180+ — фахівців, які вже пройшли навчання

Пакет участі УЧАСНИК

Пакет УЧАСНИК — 9 900 грн. за учасника індивідуальний пакет участі:

— Участь в 12 заняттях курсу + 3 воркшопах + 1 Q&A сесıї та  доступ до вıдео-записıв занять (6 мıсяцıв)

— Матерıали до занять (pdf презентацıї, шаблони, чек-листи,  вıдео, статтı, рекомендована лıтература)

— Робочий зошит з домашнıми завданнями до занять курсу

— Зворотнıй зв’язок вıд тренера, рекомендацıї та вıдповıдı  на питання до домашнıх завдань курсу

— Консультацıйна пıдтримка 30 днıв пıсля завершення курсу

— Доступ до закритої групи курсу в Facebook

— Сертифıкат про закıнчення курсу

Пакет участі КОМАНДА

Пакет КОМАНДА — 8 800 грн. за учасника корпоративний пакет участі (від 3-х  учасників від однієї компанії):

— Участь в 12 заняттях курсу + 3 воркшопах + 1 Q&A сесıї та  доступ до вıдео-записıв занять (6 мıсяцıв)

— Матерıали до занять (pdf презентацıї, шаблони, чек-листи,  вıдео, статтı, рекомендована лıтература)

— Робочий зошит з домашнıми завданнями до занять курсу

— Зворотнıй зв’язок вıд тренера, рекомендацıї та вıдповıдı на питання до домашнıх завдань курсу

— Консультацıйна пıдтримка 30 днıв пıсля завершення курсу

— Доступ до закритої групи курсу в Facebook

— Сертифıкат про закıнчення курсу

Формат курсу

online-формат курсу — ви можете проходити навчання  наживо, вıдвıдуючи прямı ефıри  урокıв, або дивитися їх у записı в  зручний для вас час, будь-де та  стıльки разıв, скıльки вам буде  необхıдно. Всı матерıали до  занять будуть надıсланı разом з  вıдео-записами урокıв;

двічі на тиждень — курс складається з 14 занять, якı  будуть проходити щопонедıлка та  щочетверга. Тривалıсть 1 заняття — 1.5-2 години;

практичність курсу — пıсля кожного заняття ви будете  отримувати готовı шаблони та  ıнструкцıї . На всı питання, якı у вас  будуть виникати на рıзних етапах  розробки стратегıї бренду, ви  зможете отримати вıдповıдı навıть  пıсля завершення курсу;

підтримка студентів — для проходження курсу буде  створено закриту навчальну групу  в Facebook, де учасники курсу  зможуть задавати питання та  спıлкуватися з колегами. Зворотнıй  зв’зок по домашнıх завданнях  студенти будуть отримувати  безпосередньо вıд тренера курсу.

Програма курсу

В основі курсу — модель Universum. За 12 занять ми пройдемо всі 10 кроків.

Більш детально ви можете продивитись програму нижче.

Спікер курсу

Автор та тренер курсу

Ірина Примак

HR-маркетолог з 7+ років досвіду в HR і 18+ років досвіду в маркетингу, загалом у брендингу роботодавців 15+ років.

— Universum Certified Employer Branding Professional. Пройшла навчання в Employer Branding Academy (Stockholm).

— СЕО Employer Branding Consulting Agency «Do Marketing!». Клієнти: ОККО, Ельдорадо,  МХП, Укренерго, Mondelez Ukraine, Lantmannen Axa Україна, ЦУМ Київ, Япошка,  Recycling Solutions, Favbet, MEV, Cogliance (Star), OMEGA, Юрія-Фарм та інш.

— Ексклюзивний партнер Employer Branding Institute (Poland) в Україні.

— Співорганізатор конференції HR Marketing & Employer Branding в Україні. Створила найбільшу в Facebook тематичну спільноту «Маркетинг для HR» (8000+ учасників). Проводить відкриті Q&A зустрічі #EBTalks.

— Сертифікований ToP фасилітатор, бізнес-коуч (ICU).

Програма курсу:

05.09
Теорıя брендингу в HR

— Специфıка брендингу в HR. Поняття сильного бренду роботодавця.

— Основнı поняття та термıнологıя брендингу.

— Алгоритм перезапуску бренду роботодавця. 9-крокова модель Universum.

— Як уникнути основних помилок при розробцı та запуску бренду  роботодавця.

— Брифування проекту з брендингу роботодавця.

Матерıали: шаблон брифу проекту.

08.09
Цıлı та ключовı цıльовı аудиторıї бренду

— Визначення ключових цıльових аудиторıй бренду. Критерıї сегментування  цıльових аудиторıй.

— Визначення прıоритетıв бренду: фокус на внутрıшньому чи зовнıшньому  брендингу.

— Узгодження цıлей бренду роботодавця з цıлями бıзнесу. Формулювання  цıлей та KPI’s бренду роботодавця пıсля аналıзу ринку та аудиту бренду.

— Шаблон «Персони» цıльової аудиторıї.

Матеріали:  шаблон  розрахунку  фокусу  та  розподілу  бюджету  брендингу  роботодавця, шаблон опису «Персони»

12.09
Воркшоп. "Персона" цıльової аудиторıї

Робота з канвою «Персона цıльової групи»

15.09
Аудит бренду. Якıснı дослıдження

— Алгоритм аудиту бренду роботодавця.

— Цıлı  та  задачı  якıсного  етапу  дослıдження. Формування  гıпотез  для перевıрки пıд час аудиту бренду.

— Інструменти якıсних дослıджень. Формування вибıрки для дослıдження,  вıдбıр респондентıв.

— Правила проведення глибинних ıнтерв’ю та фокус-груп.

— Структура звıту за результатами якıсних дослıджень.

Матерıали: гайди для опитування працıвникıв, шукачıв, студентıв; взıрець та  структура звıту по якıсному етапу дослıдження.

19.09
Аудит бренду. Кıлькıснı дослıдження

— Цıлı та задачı кıлькıсного етапу дослıдження.

— Інструменти кıлькıсних дослıджень. Формування вибıрки для анкетування,  пошук респондентıв. Як опитати важкодоступнı зовнıшнı аудиторıї?

— Правила розробки анкети та запуск анкетування. Сервıси для анкетування.

— Пıдготовка звıту по кıлькıсному етапу дослıдження. Вıзуалıзацıя результатıв  дослıдження.

Матерıали: шаблони анкет для опитування працıвникıв, шукачıв, студентıв;  взıрець та структура звıту по кıлькıсному етапу дослıдження.

22.09
Конкурентний аналıз

— Цıлı та задачı конкурентного аналıзу. Методи дослıдження конкурентıв.

— Визначення основних конкурентıв бренду роботодавця.

— Аналıз ıмıджу та комунıкацıйної стратегıї брендıв-конкурентıв.

— Аналıз позицıонування та EVP (цıннıсної пропозицıї) конкурентıв.

Матерıали: шаблон нıш позицıонування брендıв на ринку працı, шаблон  порıвняльного аналıзу EVP конкурентıв, шаблон аналıзу каналıв комунıкацıй,  взıрець та структура звıту по конкурентному аналıзу.

26.09
Залучення ключових стейкхолдерıв

— Визначення ключових стейкхолдерıв бренду роботодавця.

— На якому етапı ı як залучати ключових стейкхолдерıв?

— Кого  потрıбно  включити  в  проєктну  групу  для  розробки  та  реалıзацıї  стратегıї брендингу роботодавця.

— Як переконати керıвництво ıнвестувати в брендинг роботодавця.

Матерıали:  шаблон  для  аналıзу  залученностı  та  розробки  аргументıв  для  залучення ключових стейкхолдерıв.

29.09
Розробка цıннıсної пропозицıї роботодавця

— Поняття EVP. Критерıї «правильного» EVP. Розбıр кейсıв.

— Алгоритм розробки цıннıсної пропозицıї.

— Факторний аналıз для  визначення  прıоритетних  атрибутıв  цıннıсної  пропозицıї.

— Структура та наповнення EVP: за моделями Universum, Gartner, EY, Mercer, Simon Sinek.

— Диференцıацıя пропозицıї бренду для рıзних цıльових аудиторıй.

— Основнı помилки при розробцı EVP.

— Цикл роботи з EVP. Документи EVP.

Матерıали: шаблон факторного аналıзу для розробки EVP, моделı структури EVP  Universum, Gartner, EY, Mercer, Simon Sinek; розбıр кейсıв.

03.10
Воркшоп. Розробка креативної ıдеї бренду

— Креативна платформа бренду. Айдентика та ключовı повıдомлення бренду.

— Прокачка «надивленостı». Розбıр кейсıв.

— Прокачка креативного м’яза. Вправи на розвиток кретивного мислення.

— Креативний воркшоп. Розробка креативної ıдеї бренду роботодавця.

Матерıали: шаблон креативного брифу.

06.10
Зовнıшнı комунıкацıї бренду роботодавця

— Етапи розробки стратегıї комунıкацıй бренду роботодавця.

— Зовнıшнı комунıкацıї бренду: цıлı та задачı на рıзних етапах.

— Канали та ıнструменти зовнıшнıх комунıкацıй: job сайти, корпоративний та кар’єрний сайти, рекрутинговı ıвенти, реклама та ıн. Розбıр кейсıв.

— Управлıння репутацıєю бренду: робота з негативом.

Матерıали: розбıр кейсıв.

10.10
Воркшоп. Кризовı комунıкацıї роботодавця

— Розробка стратегıї комунıкацıї бренду роботодавця в кризових ситуцıях:  масове звıльнення персоналу, скорочення зарплати, смерть працıвника,  закриття бıзнесу.

— Роль першої особи в кризових комунıкацıях бренду.

Матерıали: розбıр кейсıв.

13.10
Просування бренду роботодавця в соцıальних мережах

— Інструменти SMM для просування бренду роботодавця: кар’єрна сторıнка, спıльноти бренду, вıрусний маркетинг, робота з ıнфлюенсерами, персональний брендинг та ıнш.

— Розробка контент-стратегıї для кар’єрної сторıнки роботодавця.

— Запуск програм амбасадорıв бренду роботодавця в соцıальних мережах.

Матерıали: розбıр кейсıв.

13.10
Екосистема внутрıшнього брендингу

— Специфıка та екосистема внутрıшнього брендингу роботодавця.  Цıлı внутрıшнього брендингу роботодавця.

— Активацıя бренду роботодавця всерединı компанıї. Канали, ıнструменти та  формати внутрıшнıх комунıкацıй роботодавця.

— Мова  та  стиль  спıлкування  для  рıзних  цıльових  груп. персоналıзацıя внутрıшнıх комунıкацıй.

— Залучення працıвникıв до просування бренду роботодавця.

Матерıали: розбıр кейсıв, шаблон екосистеми внутрıшнього брендингу.

17.10
EVP в досвıдı кандидата та працıвника

— Поняття досвıду працıвника  (Employee Experience)  на  життєвому  циклı (Employee Journey Map).

— Управлıння досвıдом кандидата та працıвника. Технологıя Design Thinking.

— Впровадження EVP у  досвıд  кандидата  та  працıвника.  Створення  брендованого досвıду працıвника.

— Маркетинг вражень в HR. Досвıд працıвника з WOW-ефектом.

Матерıали: розбıр кейсıв.

20.10
Планування та бюджет брендингу роботодавця

— Структура бренд-плану: як оформити стратегıю бренду роботодавця.

— Бюджетування проєкту брендингу роботодавця. Показник ROBI (return of brand investments).

— Перıодичнıсть трекıнгу показникıв ефективностı брендингу роботодавця.

— Огляд онлайн сервıсıв статистики та аналıтики.

Матерıали: шаблон бренд-плану.

27.10
Q&A сесıя та випускний